Всяка Маргаритка определя сама молитвата, с която ще се моли всеки ден. Движението не предлага специална формула.  Ето няколко предложения: 

Молитва за свещеници на основата на молитва на папа Павел VI:

О, Исусе, Божествен пастир, Който си призовал апостолите, за да ги направиш ловци на човешки души. Ти повика отец.............., за да ти служи. Направи го Твой ученик и слуга. Дай му да споделя с Теб желанието за изкупление, заради което Ти подновяваш жертвата си на всички олтари. О, Господи, Ти живееш вечно, за да се застъпваш за народа си. Открий пред този свещеник нови хоризонти, за да забележи, че хората по света гладуват за светлината на истината и любовта; за да стане сол на земята и светлина на света. Укрепи го с Твоята сила и го благослови. Свети ..........................., покровител на отец................., препоръчвам го днес на твоето специално покровителство. Моля те да се застъпваш за него пред Бог и да му помагаш във всички трудности. Помогни му да остане верен на Бог и да даде добри плодове за Негова най-голяма слава. Свети Йосифе, укрепи го в целомъдрието и смирението, света Мария, пази го от всяко зло. Амин.

Казва се 1 път Отче наш, Радвай се, Слава на Отца... Добре е, ако е възможно, обещанието да се даде пред изложено Свето Причастие, след като групата от седем човека е участвала в Светата литургия и всеки е приел Свето Причастие. За обещанието се използва обикновено следната формула: Днес аз....................................., като член на апостолата „Маргаритка” тържествено обещавам до края на живота си да се моля за отец ...................... Помогни ми за това , Боже в Светата Троица. Мария, Царица на небето и земята и на всички светци, моли се за мен. Амин. 

или:

Молитва за Църквата и свещениците на Св.  Фаустина Ковалска (Дневник с.  1052):

О, Исусе мой, моля Те за цялата Църква, дай й любовта и светлината на Твоя  Дух, дай сила на свещеническите слова, за да може затвърделите сърца да се съкрушат и да се върнат при Теб, Господи. Господи, дай ни свети свещеници, самият Ти ги запази в светостта. О, Божествен и най-висш Свещенико, нека силата на Твоето милосърдие да ги придружава навсякъде и да ги защитава от засадите и примките на дявола, които той непрекъснато поставя за душата на свещеника. Нека силата на Твоята милосърдие, Господи, смаже и развали всичко, което може да засенчи светостта на свещеника, защото Ти всичко можеш. Амин.

или: 

Броеница на Божието Милосърдие:

В началото: Отче Наш... Радвай се, благодатна Марийо... Вярвам в Бога... На големите зърна (x 1): Предвечни Отче, принасям Ти Тялото и Кръвта, Душата и Божеството на Твоя възлюбен Син, нашия Господ Исус Христос, за опрощаване на нашите грехове и греховете на целия свят. На малките зърна (x 10): Чрез Неговите мъчителни страдания, смили се над нас и над целия свят. На края (x 3): Свети Боже, Свети Крепки, Свети Безсмъртни, смили се над нас и над целия свят.

Няма съмнение, че например моленето на Броеницата, приемането на Причастие, участието в Кръстния път или произнасянето на различна молитва за намерението на „осиновен“ свещеник е изпълнение на задължението за избрания ден .

     Литания към Христос - Свещеник и Жертва

https://1drv.ms/b/s!Ag61pXvWCkRWxDYysmn7t6MqWHYC