Четиво

В тази рубрика ще публикуваме материали, които да ни подпомогнат във все по-дълбокото разбиране на тайството Свещенство. Служението на свещениците дава възможност на Исус да присъства осезаемо чрез тайнствата в живота на вярващите. Така Исус продължава и сега да изкупва света. Затова и за нашата Църква от фундаментално значение е наличието на свещеници. Учениците на Исус получават поръчението да се молят за помощници на Апостолите (Мат. 9:37-38).Така Той призовава всички вярващи да се молят за званието на свещениците.