In Sinu Jesu - Послание към свещениците

 „Аз съм тук за теб, възлюбени свещенико и приятел на Моето Сърце... Ела при Мен и приеми това, което съм ти приготвил като дар. Аз никога няма да те разочаровам или да те изпратя с празни ръце.”

Книгата In Sinu Jesu е свидетелство на свещеник, който е изпитал изцеляващата и укрепваща сила на Евхаристичното обожаване. Това е дневник на неговата душа, писан между 2007 и 2016 г., когато Господ Исус и Блажената Дева говорят на неговото сърце, за да му напомнят някои забравени истини. Предлагаме откъси от книгата, публикувани в списание Love One Another!

 

Да бъдеш свещеник е да...

Исус се обръща с една от Неговите най-трогателни изповеди към свещениците: „Аз оставам твой Приятел, Приятелят на твоето сърце... Копнея за вниманието на твоето сърце и за утехата на твоето обожаване, за твоето удовлетворение за греховете, за твоята любов”. ( 19 декември 2007) „Не ти ли бях казал преди, че свещеничеството е над всичко и преди всичко отношение на интимно приятелство с Мен? Свещениците, които не разбират това, нямат понятие какво означава тяхното свещеничество за Мен и Моя небесен Отец. Това е една от най-големите мъки на Моето пресвято Сърце: това, че (свещеникът) свещениците не се приближават към Мен като към приятел, това, че те не успяват да търсят Моята близост, да пребивават в сиянието на Моето Лице и да остават близо до Моето Сърце.” (6 ноември 2011)

Самотата на свещеничеството

„Толкова много от моите свещеници в действителност никога не са чули и не са разбрали поканата за изключително и всеизпълващо приятелство с Мен. Така те се чувстват сами в живота, принудени са да търсят на други места и в създания, недостойни за неделимата любов на техните посветени сърца, пълнотата на щастието, надеждата и мира, които само Аз мога да им дам. Толкова много вървят напред в горчивина и разочарование. Те търсят да запълнят празнотата с празни преследвания на щастие, с похот и притежания, с храна и алкохол. Те Ме имат, много често близо до тях в Тайнството на Моята любов, и Ме оставят там сам - ден след ден и нощ след нощ. (17 януари 2008) „Само ако Моите свещеници прекарваха известно време пред Моето Евхаристично Лице, Аз бих ги изцерил, бих ги пречистил, осветил и преобразил в апостоли, бих ги възпламенил с живия пламък, който изгаря Моето Сърце в Пресвятото Тайнство.” (10 януари 2008)

Любовта е първи приоритет

„Семинаристите са обучавани на много неща, някои полезни, други не толкова, но учат ли ги да Ме обичат, да ми дават сърцата си, да остават в Моето присъствие, да търсят Лицето Ми и да слушат гласа Ми? Ако не са научени на тези неща, те няма да научат нищо полезно и всичките им усилия ще останат повърхностни и безплодни. Защо семинариите на Моята Църква не са училища за любов, пещи на божествената любов, в които шлаката да изгаря и да се добива чистото злато на светостта, злато, способно да отрази славата на Моята божественост и великолепието на Моята истина пред един свят, потопен в тъмнина? Горко на тези, които позволяват хората да преминат през техните институции, без да ги научат на единствено необходимото! Няма ли да бъда задължен да кажа в последния ден на тези, които Аз съм избрал: Вие все още не сте Ме познали и макар да ви познавам отвека, аз намирам във вас студенина и съпротива на моята благодат”? Молете се не само за Моите свещеници, вашите братя, но също за хората, които съм призовал да бъдат Мои свещеници, за да могат да се научат да Ме обичат, преди да вложат талантите и енергията си в многобройни други неща, които са погубващи и без стойност.”

Чувствителност към желанията на Мария

„Всеки семинарист и всеки свещеник трябва да се посвети на майчиното и непорочно сърце на Моята Майка. Отделени от Моята Майка, те рискуват да станат хладни, а после студени. Отделени от нея, те ще се поддадат на навиците на греха и ще се окажат твърде слаби, за да станат, когато паднат. Отделен от нея, техният живот ще бъде лишен от радостта, нежността, сладостта и топлината, които нейното Непорочно Сърце разпръсква в душите на тези, които са й посветени. Обичай Майка Ми и я направи обичана. В това не може да има преувеличение; не се страхувай да обичаш Моята Майка прекомерно. Твоята любов към Моята Майка никога няма да се приближи до Моята в нежността, синовното почитание, във вниманието към всички желания на Сърцето й. Аз обичах Моята Майка и направих тя да бъде обичана през моя земен живот; преди всичко накарах моите Апостоли да я обичат и обичайки я, те израстваха в любовта към Мен. След моето Възнесение те се събраха около нея като край огнище на пламенност и светлина. Така те се приготвиха да получат изливането на Светия Дух на Петдесетница. Свещеник по Моето Сърце ще обича Майка Ми от цялото си сърце. Свещеник по Моето Сърце ще бъде внимателен към всичко, което Моята Майка желае, той ще я слуша и ще следва нейните съвети. Лекът за толкова много злини, които опозориха моята Църква, се крие в посвещението на свещениците и семинариите на Непорочното Сърце на Моята Майка. Видях всичките Си свещеници до края на времената от височината на Кръста и на всеки от тях казах: „Ето твоята майка.”

Призив към покаяние

„Моето Сърце има специална любов към теб, любов, която Моят Отец е определил само за теб и за никой друг от вечността. Как скърби Сърцето Ми, когато уникалната любов, която предлагам на една душа, е отхвърлена, пренебрегвана или гледана с безразличие! Казвам ти това, за да можеш да удовлетвориш Моето Сърце, като приемеш любовта, която имам към теб, живеейки в Моето приятелство. Приеми Моите дарове, моите добрини, Моето внимание, Моите милости заради тези, които отказват това, което Аз толкова желая да им дам. Направи това особено за Моите свещеници, твоите братя. Аз бих изпълнил всеки от Моите свещеници с Моята милосърдна любов, аз бих взел всеки от тях в убежището на Моята ранена страна, Аз бих дал на всеки от тях радостите на Моето божествено приятелство, но толкова малко от Моите свещеници приемат това, което желая да им дам. Те бягат от Лицето Ми. Те остават на разстояние от Моето отворено Сърце. Те искат да са независими от Мен. Техният живот е разделен на части. Те се обръщат към Мен само когато техният дълг ги задължава към това. Няма безкористна любов, няма желание да бъдат с Мен заради Мен самия просто защото Аз съм тук, в Тайнството на Моята любов, очакайки близостта и приятелството на тези, които съм избрал и призвал измежду милиони души да бъдат Мои свещеници и специални приятели на Моето Пресвято Сърце. Биха ли разбрали тези свещеници, че са призвани не само да служат на душите в Мое Име, но още повече да се прилепят към Мен, да пребъдват в Мен, да живеят в Мен и за Мен, да живеят от Мен и от никой друг.”(17 януари 2008)

Обичай Ме вместо тях

„Обичай Ме по този начин не само заради себе си, но заради всички твои братя свещеници, чиито сърца са станали безразлични и студени. Обичай Ме заради тях. Заеми тяхното място пред Моето Евхаристично Лице. Постоянствай да Ме обичаш и да Ме обожаваш заради тези нещастни Мои свещеници, които не Ме обичат вече и които никога не Ме обожават. Те са много и скръбта на Моето сърце за такива свещеници е скръб, която човешкият език не може да опише, защото това е божествена скръб, това е скръбта на божествено Сърце. Това е болката на една безкрайна любов, отхвърляна отново и отново от смъртни създания, които са станали слепи в ужасната тъмнина на своя дух. Обичай ме тогава и утешавай Сърцето Ми, обожавайки Ме вместо тях. Когато те виждам пред Мен, аз ще виждам тях и виждайки ги, ще бъда трогнат и ще им окажа милосърдие и много от тези, които са далеч от Мен, ще се върнат при моите табернакули; и много от тези, които са презрели Моето божествено приятелство, в края ще се предадат в обятията на Моето милосърдие. Извърши своята част и Аз ще изпълня всичко, което съм обещал.”(1 септември 2011)

Източник: Love One Another! N 54 (Със съкращения)