Молитва на св. Тереза от Лизийо за свещениците

О, Исусе, вечни Първосвещенико, пази Твоите свещеници в убежището на Твоето Пресвято сърце, където никой да не може да ги докосне. Пази неопетнени техните помазани ръце, които всеки ден докосват Твоето Пресвято тяло. Пази неопетнените техните устни, всеки ден обагрени с Твоята Скъпоценна кръв. Пази чисти и отделени техните сърца, запечатани с възвишения знак на свещенството. Направи да расте в тях любовта и верността към Тебе, защити ги от светската зараза. Дай им силата да променят хляба и виното, силата да променят сърцата. Благослови труда им с обилни плодове и  дай им един ден венеца на Вечния живот. Амин.